'Idigoras & Pachi?, de MCann Erickson para Campofrío "Cómicos"