Actualidad

 “Usa a cabeza, mira polo teu", de BAP&Conde para Ence

Ficha técnica  “Usa a cabeza, mira polo teu"

Anunciante: ENCE

Marca: ENCE Plan Social 2019

Producto: Energía y Celulosa

Campaña: “Usa a cabeza, mira polo teu"

Agencia: BAP&Conde 

Equipo atención al cliente: Montse Martínez 

Equipo creativo: Miguel Conde-Lobato, Raquel Quintana, Rocío Álvarez, Rubén Pantín 

Planificación estratégica: Cristina Varela

Productora: Congo